Základní informace

Obecné funkce pneumatik pro všechny typy vozidel

1. Nosnost

Tlak vzduchu a konstrukce pneumatiky jsou důležité faktory pro přepravu a udržení hmotnosti vozidel.

2. Absorbování nerovností

Tlak vzduchu a konstrukce pneumatiky snižuje vibrace a otřesy vzniklé z nerovnosti vozovky.

3. Přenášení hnací síly z motoru

Pneumatiky slouží k přenášení hnací síly z motoru, trakci a brzdění.

4. Řízení

Pneumatiky jsou velmi důležité při řízení a podílí se na ovladatelnosti a stabilitě vozidla.

 

Označení pneumatik

Pneumatiky mají svůj "jazyk" v podobě řady čísel a písmen označujících datové specifikace, značku a typ. Je univerzální a byl schválen všemi výrobci pneumatik po celém světě.

 

Zde je význam těchto kódů:

  1. Tyre width - šířka pneumatiky (mm).
  2. Aspect Ratio - profilové číslo je poměr výšky a šířky vyjádřený v procentech.
  3. RIM - průměr kol.
  4. Load Index - index nosnosti.
  5. Speed Rating - index rychlosti.

Index nosnosti a index rychlosti

Rychlostnímu indexu je přiřazeno písmeno od J do Z a odpovídá maximální referenční rychlosti pro příslušný index nosnosti. Tyto dva elementy jsou na sobě závislé. Níže uvedená tabulka obsahuje index nosnosti a index rychlosti jejich odpovídající hodnoty.

Index nosnosti (Označení a maximální zátěž v Kg)

LI Kgs LI Kgs LI Kg LI Kg
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
345
355
365
375
387
400
412
425
437
450
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060

Index rychlosti (Označení a maximální rychlost v Km/h)

  J K L M N P Q R S T H V W Y
Km/h 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300